Hotline : 0762 611 811 / Whatsapp : 077 6161 811
ලක්වාසී ඔබ සැමට පින්බර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා !!!       அன்பான இலங்கையர்களே, உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வெசாக் பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்!!!       Dear Sri Lankans, We wish you a Meritorious Vesak Festival!!!      
snowman
ලක්වාසී ඔබ සැමට පින්බර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා !!!       அன்பான இலங்கையர்களே, உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வெசாக் பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்!!!       Dear Sri Lankans, We wish you a Meritorious Vesak Festival!!!      

Govisetha

Next Super Prize

64,805,858.96

2022-05-26 | Draw No:3009

Mahajana Sampatha

Next Super Prize

10,360,383.00

2022-05-26 | Draw No:4767

Mega Power

Next Super Prize

252,929,750.00

2022-05-26 | Draw No:1115

Vasana Sampatha

Next Super Prize

27,656,429.10

2022-02-28 | Draw No:1699

Dhana Nidanaya

Next Super Prize

111,721,628.80

2022-05-25 | Draw No:796

Sevana

Next Super Prize

14,429,752.00

2022-03-01 | Draw No:360

Jathika Sampata

Next Super Prize

11,361,208.40

2022-05-25 | Draw No:1248

Govisetha Special

Next Super Prize

62,816,063.36

2022-03-14 | Draw No:3001

Mahajana Sampatha Special

Next Super Prize

50,644,456.20

2022-02-28 | Draw No:4692

Handahana

Next Super Prize

2,520,667.80

2022-05-26 | Draw No:76